Fotbollsvåld och huliganism

Av | 5 november, 2010
Från läktarvåld till huliganism

I samband med fotbollen talar man ofta om fotbollsvåld och huliganism och media uppmärksammar ofta detta i samband med olika fotbollsmatcher, ofta med koppling hur det påverkar samhället (som polisiära insatser och dess ekonomiska resurser som det innebär på samhället och skattebetalarna).

Vad som kan vara viktigt i samband med huliganism och fotbollsvåld är två aspekter; de allra flesta som utövar fotboll, ser på sporten eller stöttar ett lag är ”vanliga människor” från alla samhällsklasser som har ett genuint intresse för att ha en samhörighet för fotbollsmatchen och att en fotbollssupporter inte är samma sak som en huligan.

En huligan är nästan uteslutande en person som hellre vill utöva våld och bråka, i stället för att se och stötta fotbollen och hellre engagera sig i slåss än i hur det går i sporten. Huliganer brukar prata om att de gör det för ”sitt fotbollslags skull”, även om de seriösa fotbollslagen aktivt motverkar och tar avstånd från huliganer och huliganismen. Fotbollsvåldet har förändrats markant under de senaste decennierna, från att ske på läktaren (det som man kallade för läktarvåld) till att ske både inför, under och efter en fotbollsmatch och bråken behöver inte heller ske vid fotbollsarenan, utan det kan ske öppet på stan. Det finns de som säger att huliganer stämmer träff för att slåss och vad det är för en egentlig hjälp för fotbollslaget, vet nog bara de som medverkar i slagsmålet.
   Det finns de som kallar organiserade huliganer för ”firmor” eller ”huliganfirma” som bevakar och ägnar sig åt huliganism och uppgjorda slagsmål. Några mer kända är Firman Boys (som ”stöttar” `AIK), Elfborgs Yngsta Grabbar (som ”stöttar” IF Elfsborg) och Djurgårdens Fina Grabbar (som ”stöttar” Djurgården).

Det finns en liten kick av människor som gillar just att slåss i samband med fotbollsmatcher – både i Sverige och utomlands –
och detta kostar polisiära resurser väldigt mycket, både i tid och pengar, en del anser att detta bör tas från klubbarnas ekonomi, medan andra anser att det borde vara ett samhällsansvar om att våldet inte får förekomma över huvudtaget.

Det finns olika allianser som verkar för sund fotbollskultur, som Fotbollsalliansen (som består av fotbollens stockholmslag), och Svenska Spel har ett Supporterlag, där man uppmärksammar de goda exemplen inom fotbollen (i stället för de negativa som media för övrigt gör). Flera fotbollssupporters stöttar sitt favoritlag och favoritspelare i ur och skur genom att bland annat åka med på fotbollsresor och heja fram sitt lag till seger. Att kunna ge sommarpresenter till både fotbollsspelare och supporters kan vara ett  bra sätt för att kunna skapa en mer sund kultur inom fotbollen.

Att uppmärksamma fotbollsvåldet är något vi behöver göra, då våld föder våld och våldet i sig – fotbollsvåld eller våld ”i allmänhet” – medför aldrig någonting positivt, oavsett om man gör det för lagets namn, i Guds namn eller har något annat syfte. Det är bara ett slöseri med pengar och med människors tid och engagemang och man borde i stället lägga ner detta i en fotbollskultur som de allra flesta vill ha och som faktiskt utövar – glädjen i att spela fotboll, se på fotboll och känna samhörighet med andra människor för att nå sitt mål – att få mål i målet.